Hem » Välkommen

Välkommen

Vi åtar oss uppdrag åt både företag, myndigheter och privatpersoner, med personligt ansvar och engagemang.

Vi har höga ambitioner avseende arkitektoniskt, funktionellt och byggnadstekniskt utförande, materialkvalitet, miljövänlighet och livslängd.

Vi är specialutbildade i restaureringskonst och de flesta uppdragen de senaste åren har haft denna inriktning.

Vi strävar efter att de tillägg vi gör i äldre byggnader skall medverka i helheten snarare än avvika, utan att ge avkall på nutida utformning och teknik, men med kunskap och tradition som grund. Detta ställer höga krav på detaljutformning, teknisk samordning och inlevelse i den ursprungliga arkitekturen och byggnadstekniken.

Kulturhistoriska miljöer, restaurering
Kontor och arbetsplatser
Inredning
Villor, lägenheter, sommarhus